Sponsoring

Sponsoring om ambities waar te maken

Eagle Dienstverlening ® in Sevices & Veiligheid wil mensen helpen hun ambities waar te maken.
Als een lokaal betrokken bedrijf zijn wij niet voor niets sponsor van vele sportieve, culturele en maatschappelijke projecten en evenementen in de regio.

Wilt u een verzoek indienen voor sponsoring, dan kan dit per e-mail via onze contact pagina.

Over toe- of afwijzing van uw verzoek worden telefonisch geen mededelingen gedaan. Na behandeling in de sponsorcommissie ontvangt u binnen 14 dagen schriftelijk bericht. De sponsorcommissie komt in 2011 nog twee keer bijeen: 25 september en 27 november. Zorg dus dat u op tijd bent met uw aanvraag.

Is uw stichting of vereniging gevestigd in het werkgebied van ons, dan kunt u Eagle Dienstverlening ® in Sevices & Veiligheid vragen een van uw activiteiten te sponsoren.


Heldere criteria voor sponsoring:

Uw activiteit, project of evenement…

  • vindt plaats in ons werkgebied
  • levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling, uitstraling of leefbaarheid binnen ons werkgebied
  • moet een tegenprestatie bieden die in verhouding is met het bedrag
  • moet professioneel en betrouwbaar georganiseerd zijn
  • versterkt ons imago als ‘betrokken’, ‘dichtbij’ en ‘toonaangevend’
  • bereikt een grote groep van de bevolking of gemeenschap, heeft een goede naam en is toegankelijk voor iedereen
  • is gericht op doelgroepen van onze bedrijf en kan onze bedrijfsdoelstellingen ondersteunen.

Overige voorwaarden zijn dat u de bijdrage niet gebruikt voor dekking van exploitatiekosten, voor de aanschaf van materialen of voor de vervaardiging van cd’s en boeken en dergelijke. Ook mag er geen permanente, financiële afhankelijkheid van Eagle Dienstverlening ® in Sevices & Veiligheid als sponsor bestaan. We verlangen verder branche-exclusiviteit, zowel wat betreft beveiliging als chauffeursdiensten en verkeersregelaars. Uw organisatie moet tot slot meer dan twintig leden tellen.

Wat sponsoren we niet?
Wij sponsoren geen projecten of evenementen die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek of het milieu belasten. Ook individuen, kerken en studiereizen sponsoren we niet, evenals activiteiten en projecten met een politiek, religieus of commercieel karakter. Feesten sponsoren we ook niet, hoewel we soms uitzonderingen maken voor jubilea van verenigingen en stichtingen.

Let op! Het voldoen aan alle criteria betekent niet automatisch dat we tot sponsoring overgaan.
Ons sponsorbudget is helaas beperkt.

Zorg voor een creative tegenprestatie
Hoe creatiever en verrassender de tegenprestatie die u kunt leveren, hoe interessanter sponsoring voor ons is. Dus niet alleen een advertentie, een reclamebord of een link op uw website.
Naamsverbinding aan een evenement is voor ons al een stuk interessanter. Net als de mogelijkheden voor ons om relaties uit te kunnen nodigen of om onze leden een aanbieding te kunnen doen (bijvoorbeeld een lagere toegangsprijs).

veilig en snel naar uw plaats van bestemming?
+31(0)85 273 3244

Services

Onze certificeringen